در وهله ی اول ضرورت دارد ، خود مجازی و رابطه ها و رفتارهای مجازی مان را با حدودی

که در دنیای واقعی برای ارتباطمان قائلیم بسنجیم و سعی کنیم اختلاف این حدود را به

حداقل ممکن برسانیم . یعنی تلاش کنیم رفتار واقعی مان را ملاک عمل قرار دهیم

و رفتار مجازی مان بازتر از رفتاری که با محیط پیرامون خود داریم نباشد .

در مرحله ی بعدی لازم و شایسته است که ؛  اگر در دنیای واقعی تابحال با

هیچ نامحرمی همکلام نشده ایم ، چت با نامحرم در اینترنت برای شخص خودمان را یک

هنجار شکنی بحساب آوریم .

اگر در زندگی واقعی و شخصی خود ، دوست نداریم کسی عکس هرچند با حجابمان

را نداشته باشد با گذاشتن تصویرمان در پروفایل وبلاگ ، برخلاف عرف خودمان عمل

کرده ایم و این عمل ممکن است به لغزشهای عمل و منجر به عوارض ناگوار گردد .

درست است که کلاً در فضای مجازی رفتارها بازتر شده ولی بد نیست هر از گاهی

رفتارهای مجازیمان را با برخوردهایمان  بخصوص با توجه به تفکرات خانوادگی مان 

در دنیای حقیقی محک بزنیم و ببینیم که چقدر غرق در دنیای مجازی شده ایم .

* آیا آنچه بدست می آوریم ارزشمندتر است یا آنچه از دست میدهیم مهمتر است ؟

موضوع مهم دیگر آن است که در فضای مجازی ، برداشتها و گیرایی افراد در اغلب

موضوعات بویژه دینی و فرهنگی و اجتماعی ، متفاوت میباشد و بعضاً افراد به انحراف

از موضوع دچار میشوند و گاهاً می بینیم با یکدیگر بی نتیجه ، بحث و جدل هم میکنند

و متاسفانه به توهین و بداخلاقی به همدیگر در فضای مجازی می انجامد .

لذا از اینرو باید درک و شعور و سعه ی صدر کامل در فضای مجازی مد نظر همه ی

دوستان و مخاطبان عزیز قرار گیرد .

----------------------------------------------------------------------------------------

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت و سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) گرامیباد