السلام علیک یا صاحب الزمان

 

ای شاهد عالم سوز در حسن و دل آرائی

وی شمع جهان افروز در جلوه و زیبائی

حسن تو تجلی کرد در طور دل عشاق

چون سینه سینا شد هر سر سویدائی

عشق رخ تو آتش در خرمن هستی زد

شد هر شررش شوری در هر سر و سودائی

مرغان چمن هر یک در نغمه به یاد تو

بلبل به غزل خوانی ، طوطی به شکر خوائی

ما سوخته ی هجریم ، افروخته ی هجریم

آموخته ی هجریم با صبر و شکیبائی

دلداده ی روی تو ، آشفته ی موی تو

سرگشته ی کوی تو چون واله و شیدائی

ای خاک درت برتر ز آئینه ی اسکندر

اقلیم ملاحت را امروزه تو دارائی

ای سرو قدت رعنا ، اندر چمن خوبی

خوبان همه در معنی اسم و تو مسمائی

از مفتقر دلریش کاری نرود از پیش

جز آنکه به لطف خویش این عقده تو بگشائی

________________________________________________________________

                  اعیاد ماه ذی الحجه بر تمامی مسلمین جهان مبارکباد