هجدهم فروردین مصادف است با روز سلامتی و شروع هفته ی سلامت .

این روز را به تمامی دوستان خصوصا" ورزشکاران _ پرستاران _ پزشکان _ پیراپزشکان _

دانشجویان _ فرهنگیان _ خبرنگاران _ هنرمندان _ شاعران - کارمندان _ کارگران _

نویسندگان _ نقاشان _ متخصصان _ جانبازان _ پاسداران _ ارتشیان _ بسیجیان _

رانندگان _ خوانندگان _ محصلین _ کودکان _ جوانان _ مادران - پدران  و همسران

 تبریک عرض می نمایم .

 

پ . ن : امیدوارم از همین امروز ، به جهت سلامتی خودتون ، ورزش را شروع نمائید

           و سیگاریها هم سیگار کشیدن را ترک کنند تا همگی سالم بمانیم .