امام صادق علیه السلام می فرمایند :

گویا سیصد و سیزده جوانمرد را می بینم که در دست هر یک شمشیری است

که بر روی آن کلمه ای است که هزار کلمه از آن گشوده می گردد.

        * کمال الدین _ جلد دوم

انشاءالله منتظران واقعی باشند و ببینند.