امروز ،  روز بزرگداشت شیخ فریدالدین عطارنیشابوری است.

شاعر و عارفی که هفت شهر عشق را گشت و حاصل این سفر معنوی و عرفانی

را با ساده ترین نوع بیان و با روایتی تمثیلی و نمادین برای آحاد مردم به یادگار گذاشت.

 * این روز ، بر تمامی دوستان و شاعران و ایرانیان مبارک باد.