امروز اول اردیبهشت

                           روز بزرگداشت جناب سعدی است.

این روز را به تمامی دوستان و شاعران و خوانندگان و هنرمندان و کلیه ایرانیان

تبریک عرض می نمایم.