* ایرانی ها ، زانو درد و کمر درد را زودتر تجربه می کنند.

شایع ترین بیماری مفصلی که مردم را درگیر کرده؛

آرتروز و سائیدگی مفاصل است که بخصوص در زانو وسپس گردن ، کمر و ستون فقرات

رایج شده است.

نشستن ، خوابیدن ، نوع راه رفتن و نوع کفش انتخابی میان مردم ما اصلا" استاندارد

نمی باشد.

در بسیاری از افراد هماهنگی میان عضلات وجود ندارد و این امر میتواند یا بعلت

عوامل ژنتیک باشد و یا بعلت چاقی بیش از حد.

_ به ازای هر یک کیلو اضافه وزن در سطح صاف حدود ٣ تا ۵ برابر فشار به زانو

   وارد میشود که در مواقع بالا و پایین رفتن از پله این فشار ١٠ برابر میگردد.

شایع ترین دردهای مفاصل مربوط به کشکک زانو است که در واقع استخوانی

است که داخل تاندون عضله چهارسرران قرار گرفته و در هر خم و راست شدن

زانو حدود ٧ تا ٨ سانتیمتر این استخوان روی زانو حرکت میکند.

فاکتورهایی وجود دارد که باعث میشود آرتروز زودتر یا شدیدتر بوجود آید.

این ریز فاکتورها شامل :

 افزایش وزن و چاقی فرد است و ارتباط مستقیم با دردهای زانو دارد.

علاوه بر آن ، انحراف زانو به شکل پرانتزی یا ضربدری موجب میشود که وزن بدن

بطور یکسان روی سطح زانو پخش نشود و یکطرف فشار بیشتری را تحمل نماید

 ودر نهایت این فشار باعث سائیدگی آنطرف مفصل میگردد.

البته در ایران ؛ انحراف از نوع پرانتزی بیشتر از ضربدری است.

* برخی از راهکارهای پیشگیرانه و درمانی مفصل زانو عبارتند از :

   الف ) تقویت عضلات چهار سر ران  و  عضلات پشت ران

    ب ) کاهش وزن

    ج ) تغذیه صحیح

     د ) تحرک مناسب و انجام ورزش های درست و حتی المقدور با نظارت

       متخصصین فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی و طب ورزش.