صلی الله علیک یا بقیه الله فی ارضه

مهدیا !  محرومیتمان را در عصر غیبت و پنهانی شما چگونه جبران کنیم ؟

           کجا تو را بیابیم ؟

منجیا  !  در حیرت و سرگشتگی نبود شما ، شیطان نفس و اندیشه های رنگارنگ

             بر ما چیره شده و اسیر پلیدی نفسمان نموده است .

مهربانا  !  از  ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

                                                       تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود

شما و  نیاکانت را از ژرفای وجودمان دوست داریم و در جستجوی فراهم آوردن شادی

شمائیم و با تمام دل سیاهیمان ، آرزو می کنیم خداوند ظهورت را پیش اندازد و بر ما

احسان کند و از حیرتمان به در آورد و از اسارت دنیای درون ، نجاتمان بخشد .

مولای من  !  فقدان نیامدن و پنهانی شما را به درگاه خدا شکایت می بریم و از

                 نشناختن شما ناآسوده ایم و این سرود را ، ولو به زبان ، ترنم میکنیم که:

                 اللهم عرفنی نفسک _ اللهم عرفنی رسولک _ اللهم عرفنی حجتک .

آفتابا  !  چندی است از مهر شما و تابش خورشید وجودت از پس پرده ی غیبت ،

            به یادگار  گران سنگ نیامدنت رو آورده ایم ، با این گمانکه ما را به معرفت

             شما برساند . گرچه توان غواصی در ژرفای آنرا نداریم ، اما از خداوند

             می خواهیم و دست لطف شما را می طلبیم .

                                           آب دریا را اگر نتوان کشید

                                        هم به قدر تشنگی باید چشید    

اکنون سر به آستان ارادت شما می سائیم و با تمامی کاستیهایمان ، به درگاهت

عذر می آوریم که : شما کریمی و رئوفی و ........

از خاندان کریمان و مامور به میهمانی و پناهنده ی بیچارگان .

اماما  !  ما را ببخش ، دستمان گرفتی مبادا رها کنی ، راهمان ببر ، آفتاب لطفت را

           بر ما بتاب و از ما رو برمگردان و بر دعای ما که : اللهم عجل لولیک الفرج است

           آمین بگو .

یا ایها العزیز  : ما را بجز شما در همه عالم عزیز نیست

                                            گر رد کنی بضاعت مزجات ور قبول  

 

پ . ن  :     آن سفرکرده که صدقافله دل همره اوست

                                                                 هرکجاهست خدایا به سلامت دارش