*روز جهانی کار و کارگر ، را به تمام کارگران و زحمتکشان تبریک عرض مینمایم.

*روز معلم که مصادف با شهادت شهید مطهری میباشد، بر تمامی استادان _

فرهیختگان و معلمان مبارکباد.