با افزایش سن ، تغییرات زیادی در قسمتهای مختلف بدن ایجاد میگردد.

قلب - ریه ها - سیستم عصبی - عضلات و استخوانها دچار تغییرات ناشی

از افزایش سن میشوند.

* تحرک و فعالیت بدنی منظم میتواند به شما کمک کند تا :

١- کارایی مفاصل افزایش یابد

٢- از پوکی استخوانها جلوگیری شود

٣- قدرت و توده ی عضلانی حفظ شود

۴- از بیماریهای قلبی و عروقی پیشگیری شود

۵- فشار خون کاهش یابد

۶- ظرفیت ریه برای جذب اکسیژن زیاد شود

٧- وضعیت خواب بهتر شود

٨- افسردگی و استرس کاهش یابد

٩- اعتماد به نفس و عزت نفس افزایش یابد

١٠- از چاقی و اضافه وزن جلوگیری شود

١١- از ابتلاء به دیابت ، سرطان وسکته ی مغزی جلوگیری شود

      و خون رسانی به اندامهای بدن بهبود یابد و ..........

- سعی نمائید تمرینات بدنی ، جزئی از زندگی و فعالیتهای روزمره ی شماباشد

- بی حرکتی نه تنها بیماریهای جسمی بسیاری را به دنبال خواهدداشت بلکه

  موجب تنهایی و افسردگی نیز خواهد شد

مشکل دیگری که با بی حرکتی بوجود می آید ، عدم توانایی انجام کارهای

روزمره و وابستگی به دیگران است