امروز روز بزرگداشت فیلسوف برجسته ،

                    صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی قوامی ؛ میباشد.

که در بین مردم به ملاصدرا و در میان شاگردان مکتبش به صدرالمتالهین مشهور است.

و یکی از بزرگان فلسفه اسلامی بشمار میرود.

برخی از اساتید وی عبارتند از :

شیخ بهاءالدین عاملی _ محمد باقر میر داماد و .....

جناب محمد حسین اصفهانی که خود از بزرگان و اساتید است ، میفرماید :

اگر بدانم کسی رموز اسفار ملاصدرا را می فهمد، برای شاگردی به نزد او خواهم رفت

هر چند در دوردست ترین نقطه ی جهان باشد.