دیدی که رسوا شد دلم ، غرق تمنا شد دلم

                                 دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم

با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم

                                  ای وای اگر نرگس من غافل شود از حال من

                        قدرم  ندارند

فریاد اگر از کوی خود از رشته ی گیسوی خود

                       بازم  رهاند