روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی برهمه ایرانیان مبارک باد.