شهادت امام هادی علیه السلام در سوم رجب سال ٢۵۴ هجری قمری در سن ۴١

سالگی نقل شده است.

مدت امامت ایشان ٣٣ سال بود.

ایام حیات امام هادی ( ع ) مصادف بود با خلافت بناحق مامون ، معتصم ، واثق ،

متوکل ، منتصر ، مستعین ، معتز ، و آخرالامر معتز آن حضرت را با زهر شهید کرد.

ایشان ١٣ سال در مدینه اقامت فرمودند و بقیه ی ایام امامت خویش را به اجبار

متوکل در سامرا بودند.

_ یکی از یادگاریهای خوب و ماندگار امام دهم ؛ زیارت جامعه کبیره میباشد.