امروز بیست و سوم ذی القعده مصادف با ٩ آبان روز زیارتی مخصوص امام رئوف علیه

السلام و به نقلی روز شهادت آن حضرت می باشد.

**امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) می فرماید:

هر کس مایل است در میان مردم عزیز باشد

در پنهان و آشکار از خداوند پروا داشته باشد.

  _ حضرت صادق (ع) هم فرمودند : ازپسر من پسری به هم خواهد رسید که نامش

     موافق نام امیرالمومنین(ع) باشد و او را بسوی خراسان برند و به زهر شهید

      می کنند و در غربت او را مدفون می سازند. هر که او را زیارت کند و به حق او

      عارف باشد حق تعالی به او عطا کند مزد آنها که پیش از فتح مکه در راه خدا

      جان و مال خود را بذل کردند.

                                             پرچم سبزت مرا تا آسمان بالا کشید