عاشورا قلب تپنده ی نبرد حق و باطل است و این نبرد :

   همیشه ی تاریخ بوده و ادامه خواهد یافت و هر جبهه را رهروانی است .

امروز قافله سالار جبهه ی حق حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است

که دلی پرخون از ظلم ظالمان - مکر منافقان و سکوت مدعیان انتظار دارد .

اکنون هر روز ما عاشوراست و تیرهای دشمن هر لحظه عزت اسلام را نشانه رفته اند.

یزید مرده است اما یزیدیان زمان زنده اند.

شمر نیست و نابود شده ولی بدتر از شمرها پراکنده اند.

آیا برای آمدن و ظهور حسین زمان آماده ایم ؟

آیا قلب خود را از دوستی یزیدیان خالی کرده ایم ؟

دوستی مسلم ها  به دل داریم یا ابن زیادها ؟

یا مثل بسیاری از کوفیان  انس با زندگی و راحتی ما را از دایره ی این نبردها بیرون

کشیده است.

بدانکه یا باید دنباله رو حق بود یا باطل  و راه دیگری نیست.

چه آنانکه با عمل و اقدام  دشمنان حق را یاری کردند و چه آنها که با سکوت

مهیا کننده زمینه ی ظلمشان شدند . هر دو از لشگر جبهه ی باطلند.

اکنون ! نیک در خود بنگر :

که آیا عاشق راستین حسین (ع) هستی ؟

که اگر این چنین باشد  باید عاشق جهاد و شهادت باشی.

ببین به خاطر دین  از چه ها گذشته ای که غیر تو نگذشته اند ؟

حال نگاه کن که از مدعیان راحت طلبی یا منتظران شهادت طلب ؟

                          یا رب الحسین

                                            بحق الحسین

                                                              اشف صدرالحسین

                                                                                        بظهورالحجه