فریاد یا محمدا               حسین رسیده کربلا

آنچه حسین بن علی علیه السلام در کربلا آفرید باید امام سجاد(ع) به همراه

عمه اش زینب سلام الله علیها به گوش جهانیان برساند.( راویان کربلا )

عاشورا باید تکمیل گردد و این کار به زیبایی انجام شد و یزیدیان رسوا شدند

 و اسلام  دوباره زنده شد.

*  اینکه سفارش کرده اند که هر روز زیارت عاشورا را بخوانید و نسبت به اهل بیت(ع)

    تولی داشته باشید و بر آنها صلوات و درود بفرستید و از دشمنان تبری بجوئید برای

    آن است که از طرز فکر معاندان ایشان منفور شود وگرنه هم اکنون سخن از معاویه

 و یزید نیست تا آنها را لعنت کنیم. نام و یاد آنها رخت بربسته و قبرشان نیز زباله دانی

بیش نیست. الآن سخن از فکر و راه یزید و یزیدیان است.

_ گفته اند این عزا را احیا کنید و زنده نگهدارید. بدلیل آنکه عظمت حسین(ع) را درک

  کنیم. برای اینکه اشکی اگر می ریزیم از روی معرفت باشد و ما را بالا ببرد.

   آدم بشویم - آزادمرد باشیم - اهل حق و حقیقت شویم - اهل عدالت بوده و یک

   مسلمان واقعی بمانیم. مکتب حسین بن علی(ع) مکتب انسان سازی است.

دستور ائمه (ع) برای اقامه ی عزاداری برای این است که بلکه پرتوی از روح حسین(ع)

در روح ما و شما بتابد. اگر اشکی که ما برای او می ریزیم در مسیر هماهنگی روح ما

باشد و روح ما پرواز کوچکی با روح حسینی بکند-ذره ای از همت او-ذره ای از تقوای او

ذره ای از توحید او در ما بتابد و چنین اشکی از چشم ما جاری شود.

آن اشک هر چه دلتان بخواهد قیمت دارد.

ما و شما باید روضه ی راست و باسند بشنویم . اشکی که از راه قصابی کردن از چشم

بیرون می آید اگر یک دریا هم باشد شور است و ارزشی ندارد.

آقای بهجت رحمه الله علیه میفرمودند : بنده خیال میکنم فضیلت بکاء (گریه) بر

سیدالشهداء(ع) بالاتر از نماز شب باشد.