هنگامیکه امام سجاد (ع) در چنین روزی از دنیا رفتند  وقت غسل پیکر مطهر ایشان

خراشهایی را در پشت مبارکش دیدند.

پرسیدند این آثار چیست ؟ یکی از حاضران پاسخ داد :

این سیاهی ها و خراشها  آثار انبانهای طعام است که آن حضرت شبانه بر پشت

میگرفت و به خانه ی نیازمندان می رسانید.

* این روز را که دفن شهدای کربلا هم میباشد و توسط امام چهارم (ع) انجام گرفته

  را بر تمام دوستان و شیعیان تسلیت عرض می نمائیم.