معمولا" استخوانهای بانوان  بویژه پس از یائسگی که سطح استروژن بدن کاهش

می یابد  سریعتر از آقایان پوک میشوند .

استروژن یک هورمون زنانه است که بدن را در مقابل پوکی استخوان محافظت میکند.

در حدود 70 سالگی در بعضی خانمها  30 درصد از مواد معدنی استخوان از بین رفته

است . در بریتانیا  حدود نیمی از زنان  و یک نفر از هر 5 نفر مرد بالای 50 سال

یک شکستگی استخوان دارند که بسیاری از آنها بعلت پوکی استخوان است .

* چه کسانی در معرض پوکی استخوان هستند ؟

در همه ی مردان و زنان با افزایش سن بخصوص پس از 60 سالگی خطر بروز پوکی

استخوان تا حدودی مشاهده میشود.

معمولا" خانمها بیشتر از آقایان در معرض خطر میباشند .

شرایط ذیل نیز با افزایش خطر ابتلا به پوکی استخوان همراه هستند . اگر شما :

_ خانمی هستید که قبل از 45 سالگی یائسه شده اید.

_ اخیرا" براحتی و بعلت زمین خوردن معمولی دچار شکستگی استخوانی شده اید.

_ شاخص توده ی بدنی ( Body Mass Index ) شما 19 یا کمتر است .

  یعنی شما وزن خیلی کمی دارید مثل افرادیکه کم اشتهایی عصبی ( آنورکسی )دارند.

در این شرایط سطح استروژن بدن برای مدت طولانی پایین است که به همراه وضعیت

تغذیه ی نامناسب منجر میشود که استخوانها تحت تاثیر قرار گیرند .

_ خانمی هستید که قاعدگی شما یکسال پیش از یائسگی قطع شده بوده است .

_ قبلا" یا در حال حاضر برای مدت حداقل 3 ماه از داروهای کورتون مثل پردنیزولون

  استفاده کرده یا می کنید . یکی از عوارض جانبی کورتون پوکی استخوان است.

_ سیگار می کشید .

_ کمبود کلسیم یا ویتامین D دارید . ( بعلت تغذیه ی نامناسب یا مواجهه ی اندک با

  نور خورشید )

_ هرگز ورزش منظم نداشته اید و یا الگوی زندگی شما بیشتر بصورت نشسته ( بویژه

  در طی دهه ی دوم زندگی ) بوده است .

_ قبل یا هم اکنون بیماریهایی داشته یا دارید که بر روی استخوانها تاثیر دارند

  از قبیل : پرکاری تیروئید - کوشینگ و سایر بیماریهایی که منجر به کاهش تحرک

  فرد میشوند .