اوج : در مکانیک آسمانی ، دورترین نقطه در مدار بیضوی یک شئ از گرانیگاه خود را

        اوج می گویند . بعبارت دیگر : نقطه ای که دارای بیشترین فاصله میباشد .

حضیض : به نزدیک ترین نقطه در مدار بیضوی نسبت به گرانیگاه ، حضیض گفته میشود.

         بعبارت دیگر : نقطه ای در مدار بیضوی یک جسم که با جسم مرکزی فاصله دارد .

    احتمالا" آسمان زمین در  ٢٨ اسفند ،  شاهد طلوع ماه در ابعادی بزرگتر از همیشه

    خواهد شد . قمر زمین در این تاریخ در نزدیکترین فاصله ی خود طی ١٨ سال

    گذشته از زمین قرار خواهد گرفت ، فاصله ای برابر ٣۵۶ هزار و ۵٧٧ کیلومتر که به این

    پدیده حضیض نیز میگویند و ماه را در این شرایط ،  ابرماه  ،  خطاب می کنند .

    یعنی از حد معمول همیشگی بزرگتر نمایان است و میتوان مشاهده کرد .

  میگویند در این دوره زمانی ( ٢۵ اسفند الی ٢ فروردین ) میزان جزر و مد دریاها افزایش

   داشته و احتمال بروز زمین لرزه یا فعالیتهای آتشفشانی وجود خواهد داشت .

لازم به توضیح اینکه این موضوع هیچ ارتباطی میان فجایع طبیعی ( زلزله ی اخیر ژاپن )

و فازهای متفاوت کره ی ماه ،  ندارد .

در واقع محققان معتقدند این ماه است که رویدادهای طبیعی اش با فازهای حرکتی اش

در ارتباط است . زیرا این سطح ماه است که با نزدیک شدن به زمان حضیض، لرزه هایش

را آغاز میکند .

بنابراین  یک هفته ، ماه از همیشه به زمین نزدیکتر خواهد شد و فاصله ی قمر از زمین

نسبت به سال گذشته ۴٠٠٠/١ کاهش خواهد یافت .

پ . ن اول : این نوشته در حد شنیده های عاشق کوهستان است و به جهت

                علاقه ی شخصی انتخاب شده است .

پ . ن دوم : اگر دوستان خواننده ی این پست  ،  اطلاعات بیشتری در این خصوص دارند

                 خواهشمند است برای ما و دیگر دوستان علاقمند ،  ارائه فرمائید.