امام صادق(ع) فرمودند : هر کس بعد از نماز صبح و ظهر بگوید :

( اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ) نمی میرد تا اینکه قائم(عجل)

را دیدار کند .

                                کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

                                کی بوده ای نهان که هویدا کنم تو را

                                غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور

                                پنهان نگشته ای که نمایان کنم تو را

                                طوبی و سدر اگر به قیامت به من دهند

                                    یکجا فدای قامت رعنا کنم تو را

                                رسوای عالمی شوم از شور عاشقی

                                ترسم خدای نخواسته رسوا کنم تو را