استفاده از کوهستان و طبیعت زیبایش و لذت بردن از آن ، مستلزم رعایت اصولی

است که رعایت و اجرای هر یک از آنها در سلامتی و شادابی کوهنورد حائز اهمیت

میباشد .

١ - هرگز تنها به کوه نروید .

٢ - از مسیرهای عمومی و علامت گذاری شده ، حرکت کنید .

٣ - به خانواده ، دوستان ، قرارگاهها و پناهگاهها ، مسیر کوهپیمایی خود را اطلاع دهید

    و پس از برگشت نیز به آنها خبر بازگشت خود را اعلان کنید .

۴ - صعود را ، صبح زود شروع نمائید . همیشه طوری برنامه ریزی کنید که وقت اضافی

   برای استراحت ، بازگشت و حوادث پیش بینی نشده داشته باشید .

۵ - وضعیت هوا را بطور مرتب در نظر بگیرید .

۶ - برنامه و زمانبندی دقیقی برای کوهپیمایی تنظیم کنید .

٧ - حتما" یک سوت و یک چراغ قوه به همراه خود داشته باشید .

٨ - قبل از استارت ، اطمینان حاصل کنید که کلیه لوازم لازم برای کوهپیمایی را به

   همراه دارید .

٩ - هرگز از ساک دستی یا کیف ، بجای کوله پشتی استفاده ننمائید .

١٠ - قدمها را آهسته و با مکث بردارید و در شیبهای تند روی هر پا ، اندکی استراحت

     کنید .

١١ - کفش و لباس مناسب فصل را بپوشید و همیشه لباس اضافی به همراه داشته

     باشید .

١٢ - اگر تصمیم داشتید شب بمانید ، قبل از تاریک شدن هوا ، اقدام به برپایی چادر

      نمائید .

١٣ - همیشه وسایل کمکهای اولیه داشته باشید .

١۴ - یک کیسه کوچک زباله همراه خود داشته و فراموش نکنید که کوهستان ، باید

      تمیز بماند تا قابل استفاده مجدد و مطلوب ، برای شما و دیگران باشد .

١۵ -  با یک قدم  دم  ، و با قدم دیگر بازدم را انجام دهید ، فراموش نشود که تنفس

       از راه بینی انجام شود و در شیبهای تند با هر گام ، یک دم و یک بازدم انجام دهید.

١۶ - طول و سختی مسیر صعود ، بر اساس توانایی ضعیف ترین فرد گروه ، انتخاب گردد .

١٧ - افراد گروه میبایست در یک برنامه ی کوهپیمایی از آمادگی جسمانی و روانی

      مناسب ، برخوردار باشند .

١٨ - افراد شرکت کننده ، بهتر است اختلاف سنی زیادی با یکدیگر نداشته باشند و تا

     اندازه ای ، یکدل و هم سلیقه و هم اخلاق باشند .

١٩ - هر گروهی حداقل باید یک فرد باتجربه ، اصطلاحا" ( مربی درجه ٣ ) به همراه

      خود داشته باشند .

٢٠ - در مسیرهای برفی ، از سرخوردن بدون کنترل ، جدا" خودداری شود .

٢١ - اگر حادثه و یا مشکلی پیش آمد و بطور مثال : فردی از گروه ، مصدوم یا مریض شد

     بلافاصله بدون اتلاف وقت ، یا کل گروه باید برگردند و یا ٢ الی ٣ نفر باتجربه و پرانرژی

     مصدوم را به پایین ، هدایت نمایند .

٢٢ - کروکی ، نقشه و قطب نما یا G.P.S همراه داشته باشید .

 

پ ن : اگر دوستان علاقه داشتند ، بفرمایند ادامه ی مطلب را بنویسیم .