اگر بخواهیم محیط منزل و زندگی ، گرم و باصفا و صمیمی باشد

فقط باید صبر و استقامت و گذشت و چشم پوشی و مهربانی را ملاک و معیار خود

قرار دهیم تا محیط خانه و خانواده ، گرم و نورانی و لذت بخش گردد .

 

پ . ن : با رعایت اخلاقیات و رفتار صحیح اسلامی ، افراد غیر مسلمان هم

           به اسلام و مسلمانها گرایش پیدا می کنند .