لعن الله قاتلیک یا صدیقه الشهیده یا فاطمه الزهرا (س)

جناب بخاری ، یکی از فقهای بزرگ اهل سنت میباشند ، که دوستان اهل تسنن ایشان 

را فردی صحیح و معتبر میدانند و یکی از متعصب ترین و نقادترین فقها بشمار میروند .

در کتاب صحیح خویش ، از حضرت رسول (ص) روایت میکند که آن حضرت فرمود :

فاطمه پاره ی تن من است ، هر آنکس او را غضبناک کند مرا خشمگین کرده است .

این حدیث در میان فقهای اهل سنت ، حدیثی صحیح بشمار می آید و از اعتبار بالایی

برخوردار است ؛ چرا که جناب بخاری ، کسی است که در صحت احادیث بسیار محتاط

است ، آن را نقل کرده است .

اما موضوعی که ذهن مسلمانها را آزار میدهد و پرسشی گزنده ،  که خاطر هر اهل 

ایمانی را می آزارد ، این است که بخاری در بخشی دیگر از کتاب خویش در روایت

صحیحی از  عایشه آورده است که او گفت :

فاطمه دختر رسول الله(ص) غضبناک شد و از یکی از صحابه ، روی برگرداند .

سپس طولی نکشید که درگذشت .

به راستی مگر به این بانوی مجلله چه گذشته ،  که وصیت نمود به حضرت علی (ع)

مرا شبانه و مخفی به خاک بسپار ؟ و آن افراد را از محل دفنم باخبر نکن !

چه کسانی این بانوی آسمانی و مادر امام زمان(ع) را آزردند ؟

آیا غضب خدا بر کسانیکه فاطمه (س) را اذیت نمودند ، روا نیست ؟

آیا آنگونه که خدا در قرآن به ما می آموزد ، هر کس مستوجب خشم خداوند شود

همانا خوار و هلاک نخواهد شد ؟ 

                                     یا علی قبر پرستویت کجاست ؟

                                  آن گل صد برگ خوش بویت کجاست ؟