امام رضا علیه السلام فرمودند :

                                           خوش اخلاقی مرد آن است که آزارش به کسی نرسد .

 

پ . ن : انتظار ظهور و فرج امام زمان(ع) با اذیت دوستان آن حضرت ، سازگار نیست .