شکستگی ها در کودکان از چند نظر با بزرگسالان متفاوت است :

1 - بافت استخوانی کودکان در مقابل فشار ، زاویه دار شدن و چرخش قدرت تحمل

    بیشتری دارد .

2 - نوع شکستگی غالبا" با بزرگسالان فرق دارد .

3 - با توجه به باز بودن صفحه ی رشد ، شکستگی ممکن است سبب آسیب

 صفحه ی رشد شود .

4 - نحوه ی درمان شکستگی ها در کودکان با بزرگسالان متفاوت است .

    در کودکان بندرت ، احتیاج به عمل جراحی پیش می آید .

5 - زمان لازم برای جوش خوردن شکستگی در کودکان به مراتب کمتر از

    بزرگسالان است .

 

*********************************************************

پ . ن . 1 : آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم .

پ . ن . 2 : پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت عرض مینمائیم .