راز و رمز ترمیم و حفظ طبیعت در روزگار ما در استوار سازی عدالت نهفته است .

آن چه انسانها را بسوی ویرانی محیط زیست و نابودی طبیعت سوق میدهد ، ظلم است

و ستمگری که به حکم عقل و نقل ، نکوهیده است .

اگر حکومتها و مردم عادلانه ، قانون وضع کنند و عادلانه عمل کنند طبیعت ؛ سرسبز

وخرم و بانشاط خواهد ماند و آدمیان نیز در دامن آن ، زندگی سبز و شادابی خواهند

داشت .

از مهمترین عواملی که در روزگار ما سبب نابودی طبیعت شده است ، حرص ، ولع و

دوری از خدای متعال و جلب رضایت اوست .

بی شک نخستین نیاز همه ی مردم ، اعم از زن و مرد ، کودک و جوان و پیر ، سلامت

محیط زیست است .

-------------------------------------------------------------------------------------------

                             ولادت حضرت هادی (ع) بر همه مبارکباد