متا’سفانه آداب و رسوم غلطی از قدیم الایام در میان خانمها رایج بوده که کم کم

بایستی از صفحه ی ذهن آنها پاک شود تا زندگی ها به آرامش برسد .

1 - زنان در حق مردان ، مادری میکنند و گاهی با آنها مانند یک بچه رفتار مینمایند .

    بطور مثال میگویند : عزیزم کیف پولت رو برداشتی !؟ با این لباسها بیرون نرو سرما

    میخوری و ... زمانیکه با او مثل یک پسر بچه رفتار میکنید ، او نیز شما را مایوس 

نکرده و مانند بچه ای کوچک با شما رفتار خواهد کرد ، هنگامیکه انتظار دارید درمانده

و ضعیف باشد ، او چنین خواهد شد .

2 - زنان خود و ارزش هایشان را تعلیق میدهند و خودشان را مقام دوم خانواده میدانند .

   وقتی شخصیت خودتان را برای اینکه بیشتر دوست داشته شوید ، زیر پا میگذارید ؛

  نتیجه این خواهد شد که خودتان را کمتر دوست خواهید داشت .

3 - خانمها عاشق قدرت آقایان میشوند . زنها همیشه میگویند : شوهر من فلان شغل

   را دارد ... آقای ما چه کاره است !  ولی مردان هیچوقت نمیگویند : خانم من فلان جا

  رئیس است .  اغلب خود خانمها هستند که آقا را (( آقا )) میکنند !!

  4 - خانمهای محترمه استعداد و توانایی خود را دست کم میگیرند و فکر میکنند از نظر

    هوش با مردان تفاوت دارند .

خدا در خلقت انسان به خودش احسن گفته است . لذا از آنجائیکه زن و مرد هر دو

آفریده ی او هستند ، هیچکس بر کس دیگر برتری ندارد . فقط خانمها باید خودشان

 را باور کنند .

-------------------------------------------------------------------------------------------

به عنایت نظری کن که من دل شده را

                         نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش

 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××

       اربعین سیدالشهدا’ حضرت حسین بن علی (ع) تسلیت باد