علی عالی اعلا

                               ولی  والی  والا

وصی سید بطحا

                           به حکمش جمله مافیها

قوام جسم را جوهر

                             زمانی روح را رهبر

کلام نیک پیغمبر

                             ولی ایزد دانا

 

روز بزرگداشت ابو علی سینا ، پرشک و شاعر مسلمان ایرانی

بر کلیه پزشکان محترم ، مبارکباد .