حضرت صادق علیه السلام فرمودند :

       کار خیری که برای کسی انجام داده ای

                 با منت تباهش مساز

 

شهادت حضرت صادق (ع)بر امام زمان (عج) و تمام شیفتگان تسلیت باد

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

فرستاده باید ، فرستاده ای

                                        درون پر ز مکر و برون ساده ای

فرستاده باید که دانا بود

                                            به گفتن توانا و بینا بود