مباهله ، به معنای رها کردن و قید و بند چیزی را برداشتن است .

همانطوریکه ابتهال در دعا یعنی تضرع و زاری به درگاه خداوند و واگذاری

امور به او تا خود هر طور که صلاح میداند به کارها سر و سامان دهد .

مفهوم متداول مباهله به معنای نفرین کردن 2 نفر به یکدیگر است .

و اینکه وقتی در بیان حقیقت مساله ای از دین ، عقل و استدلال و آیات

روشن الهی کارگر نمی افتد .

دو گروهی که هر کدام نظر خود را دارند در محلی جمع میشوند و به

درگاه پروردگار دعا و تضرع می کنند تا خود حقیقت را آشکار و دروغگویان

را رسوا و مجازات کنند .

پیامبر(ص) در سالهای اول رسالت خود ، با سران کشورهای جهان

مکاتبه نمود و بدینوسیله آنها را به دین مبین اسلام دعوت کرد .

و نامه ای نیز به اسقف نجران نوشت و طی آن مسیحیان نجران را به

آیین اسلام دعوت نمود .