یکی از شاگردان مرحوم شیخ رجبعلی خیاط نقل میکند :

زنی بود که شوهرش سید و از دوستان جناب شیخ بود . او خیلی شوهرش

را اذیت میکرد .

پس از چندی آن زن فوت کرد . هنگام دفنش جناب شیخ حضور داشت . بعد فرمود :

روح این زن جدل میکند که : خب ! مردم که مردم ، چطور شده !

زمانیکه خواستند او را دفن کنند اعمالش به شکل یک سگ سیاه درنده درآمد .

همینکه خانم متوجه شد این سگ باید با او دفن شود ، فهمید چه بلایی در

مسیر زندگیش بر سر خود آورده ، شروع کرد به التماس و التجا و نعره زدن !

دیدم خیلی ناراحت است . لذا از این سید خواهش کردم که زنش را حلال کند .

او هم بخاطر من حلالش کرد . سگ سیاه رفت و او را دفن کردند .

-----------------------------------------------------------------------------------------

پیامبر (ص) فرموده :

بدانید کسیکه علی(ع) را دوست داشته باشد ، خداوند هول و هراس نکیر و منکر

را از او دفع میکند .

 

اندر لحدم نکیر و منکر دیدند                                  اعضای گنه کرده من بوئیدند

دیدند که هست حب علی در دل من                      از آمدن خویش خجل گردیدند