خاطره کربلا و مصائب حضرت حسین(ع) چنان اثری در عمق وجود سرورمان

آقا امام زمان(عج) بوجود آورده است که حضرت در سوگ کربلا و سالار شهیدان

می فرمایند :

من به یاد مصائب حزن آلود کربلا ، هر صبح و شام به قدری گریه میکنم که اشکم

تمام شود و مصیبتهای دردناک کربلا را به یاد می آورم .

و در زیارت ناحیه هم میفرمایند :

السلام علی الشفاه الذابلات ( سلام بر آن لبهای خشکیده )

السلام علی الاعضاء المقطعات ( سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده )

السلام علی المقطوع الوتین ( سلام بر آنکه شاهرگش بریده شد )

السلام علی الشیب الخضیب ( سلام بر آن محاسن به خون خضاب شده )

السلام علی الخد التریب ( سلام بر آن گونه خاک آلود )

السلام علی الراس المرفوع ( سلام بر آن سر بالای نیزه رفته )

 

***************************************************************

آنچنان کز برگ گل ، عطر و گلاب آید برون

                                              تا که نامت می برم ، از دیده آب آید برون

تا نسوزد دل ، نریزد اشک و خون از دیده ها

                                                   آتشی باید که خوناب کباب آید برون