قسمتی از وصیتنامه شهیدکه یکی ازفرماندهان تخریب لشگرحضرت رسول(ص) بودند:

مواظب باشیدکه این جنایتکاران ،هرروزبرای نابودی جمهوری اسلامی ایران نقشه

می کشند اماشماهمانطوریکه تا به حال نقشه آنها رابا اتکال به الله نقش برآب کردید

حالاهم هوشیار باشیدکه انشاالله کاری ازدستشان ساخته نیست امانگذارید ریشه بگیرند.

چون آرزویم این است که درصحنه نبرد تکه تکه شوم تادر روزقیامت درپیش سالارشهیدان

اباعبدالله وسایرشهدا سرافکنده نباشم.

برادران ازاستغفار ودعا دور نشویدکه بهترین درمان برای تسکین دردها است.

*شادی روحش صلوات