دشمنان ایران میخواهند کاری بکنند که ملت ما خیلی چیزها را فراموش کنند مثل : شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و ...

باید با اینگونه تفکرات  دشمن و نقشه هایش برخورد هوشمندانه نمود .

جداسازی فکر ایرانی ها از بدن را دنبال میکنند و این خود ، جنگ نرم است .

بحث حساسیت زدایی از دشمن مطرح است .

فتنه ی سال 88 و راهپیمایی 9 دی و 22 بهمن را میخواهند از اذهان بیرون کنند و کمرنگ جلوه دهند .

پروژه های فساد را میخواهند مقابل فتنه 88 نشان دهند .

حدود 25 سال تمام است که میخواهند با دولت آمریکا رفیق شویم بدون هیچگونه

عذر خواهی و جنجال و ...

مراقب باشید ، از ماههاست که دشمن برای انتخابات اسفند 94 برنامه ریزی نموده

است و باید بیدار بود و هوشیار و بصیرت داشت یعنی نگاه ژرف و عمیق به اطراف .

البته اراده ی خدای مهربان این است که انقلاب بخوبی جلو برود تا ظهور و فرج مولایمان حضرت مهدی (عج) . ان شاءالله تعالی