به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام

                                دل تو را می طلبد ، دیده تو را می جوید ...

 

         اللهم عجل لولیک الفرج