چه زیبا میشود اگر سال نو

سال آشتی ما با طبیعت

سال احترام به طبیعت و دشت و کوهستان

سال شکوفائی و افزایش گیاهان و درختان در محیط شهر و زندگیمان

سال صرفه جوئی در مصرف انرژی

سال پاسداشت نعمتهای الهی مثل آب و ...

سال تلاش در پاکیزه نگه داشتن هوای پاک

سال یادگیری فرهنگ اجتماعی

سال رعایت موارد ایمنی در زندگی ، کار و محیط اطراف و رانندگی

                                        باشد .

 

پیشاپیش سرسبزی بهاران و فرا رسیدن سال نو مبارکباد .