روز ١۶ ربیع الاول سال٣۴۶ هجری قمری

در گذشت مسعودی ،تاریخ نگار بزرگ شیعه میباشد.

روحش شاد

                          من شعر شبم ، سکوت افغان من است

                          من غرق تبم ، سکوت درمان من است

                           هیهات   !  که از این همه فریاد و فغان

                         چون درگذرم ، سکوت همخوان من است