١۵ اسفند هرسال را روز درختکاری نامیدند .   

روح آدمی در دوری از طبیعت ، احساس گرفتگی و کسالت پیدا میکند و با  بازگشت

به آن ، شادابی و نشاط خاصی در خود می یابد .

شاید یکی از دلایل آن ، خویشاوندی انسان و طبیعت باشد .

تفریح و گشت و گذار فرصتی است که خانواده های محترم در آن رفع خستگی میکنند

و توان مجددی می یابند تا وظایف خود را بخوبی انجام دهند .

 * این روز رابه همه ی دوستانی که عاشق کوه و دشت و طبیعت هستند

   خصوصا" همنوردان عزیزم تبریک عرض مینمایم.

امیدوارم همیشه شاد وخرم باشید و همواره مواظب درختان و طبیعت باشیم.

 

پی نوشت : امام صادق علیه السلام فرمودند : کشت کنید و درخت بکارید ،

                 به خدا قسم آدمیان کاری برتر و پاک تر از این نکرده اند .