بسم الله الرحمن الرحیم

درخلال مدت زمانیکه درکوه هستیم،ازچه غذاهایی بایداستفاده کرد؟

میزان وحجم بارموادغذایی وسبکی وراحت بودن(درعین حال فاسدنشدنی)ازجمله

نکاتی است که همواره باآن روبروهستیم.وغذاهای پختنی وپرحجم وپروزن به هنگام

اجرای برنامه های یکروزه صعودبه قلل،مشکل میباشد.

بنابراین طبیعی بنظرمیرسدکه درکوهستان میبایست ازموادغذایی سبک وسهل الهضم

وساده تری استفاده کنیم،که هم انرژی زا بوده وهم کارآماده سازی آن به سهولت

انجام پذیرد.

* برای اجرای یک برنامه کوهنوردی یکروزه یاچندروزه میتوان ازچندروزقبل ازبرنامه بایک

رژیم غذایی مقوی به ذخیره کردن انرژی دربدن پرداخت.

هنگام فعالیتهای کوهنوردی،بدن مابه ۵/٢ تا ۴ لیترآب درشبانه روزنیازدارد.وبدن بعلت

فعالیت، مقداری آب ونمک وپتاسیم وفسفررا ازدست میدهد.

آب برف کاملا"خالص وفاقدموادمعدنی است وبرای جبران آن میتوان به آن قندونمک یا

عصاره ی میوه اضافه کرد.(البته بناچاراگرآب همراه نداشتیم)

_ برای اینکه عضلات افت یاسیر قهقرایی نداشته باشندبایدپروتئین لازم رابه آنهارسانید.

مصرف(سیر ) درکوهستان مقاومت بدن رادرسرماوگرماافزایش میدهد.

درصعودهای چندروزه میتوانیدفقط درروزهای اول برنامه ازماده ی سیر استفاده کنیدزیرا

مصرف آن در ارتفاعات باعث تندشدن نبض میگردد.

* دراواخربهارهرسال، سبزیجات کوهی بارور میشوند.باشناخت قبلی ازگیاهانی چون

( سیرک کوهی _ والک )و ادغام آن با تخم مرغ میتوان درخلال برنامه های کوهنوردی

استفاده کرد.

لازم بذکراست که گیاه والک تا ارتفاع ٣٨٠٠ متری نیزدرکوهستان رویش دارد.

* نیازبه ویتامین C در کوهنورد، 150 تا300 میلی گرم در روزمیباشدوبرای جلوگیری

  ازخستگی نیز موثراست.

_ برای یک کوهنورد 1600 تا 2000 کیلوکالری انرژی کافی است که این انرژی بامصرف

  کربوهیدراتها(که نیازکمتری به اکسیژن دارند)تامین میشود.

 شایسته است به غذاهایی اشاره کنیم که بااندک وسایل میتوان درکوهستان آنها

را آماده کرد.این مجموعه عبارتنداز:

* برای صبحانه : عسل طبیعی_کره_پنیرمعمولی_قندوچای_خرما_حلواشکری(بهمراه نان)

* برای ناهار : حلوای خانگی_تخم مرغ وخیارشور_کنسروهای ماهی،لوبیاوقارچ(بهمراه

مقداری نان)

* برای شام : سیب زمینی پخته و روغن زیتون_خامه_نخودفرنگی(بهمراه مقداری نان)

* برای استراحت های بین راه : انجیرخشک_برگه زردآلو_توت خشک_کشمش_مویز_

   پسته_بادام بوداده_شکلات(البته همگی به میزان بسیارکم و درحدنیاز)

وازجمله میوه های قابل حمل،میتوان از سیب درختی_انار_لیموهای شیرین وترش_

پرتقال و موز نام بردوبه مقدارلازم استفاده نمود.

** شعار همیشگی : سالم و صحیح خوردن توام باورزش کردن.