من حاصل این کار ندیدم جز غم

                                           در عشق تو خود یار ندیدم جز غم

یک همدم و همراز ندیدم جز درد

                                          یک مونس و غمخوار ندیدم جز غم