من نگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

                                            در و دیوار گواهی بدهند کاری هست

 

پی نوشت ١ :  روز بزرگداشت پروین اعتصامی را گرامی میداریم .

 

پی نوشت ٢ : در چنین روزی در سال ۶۶ شهر حلبچه ، توسط ارتش بعث عراق ،

                    بمباران شیمیایی شد و عده ای هنوز از آثار جنایت آنها رنج میبرند .