روز 25 ذیحجه بعنوان روز خانواده در تقویم رسمی کشور درج شده است .

علت انتخاب این روز شان نزول آیه ( هل اتی ) در سوره انسان که راجع به خانواده و

استحکام پایه های آن است ، عنوان شده است .

پس از آنکه حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) برای برآوردن حاجت خویش 3 روز روزه

را نذر کرده بودند و نوبت به ادای آن رسید ، در 3 روز متوالی مسکین و یتیم و اسیری

به در خانه آنها آمد و غذایی طلب کرد . آن بزرگواران غذای خود را به آنها داده و خود با

آب افطار نمودند . این خانواده ی کریم در مقابل این عمل ، هیچ جزایی را از افراد

نخواسته و اجر خود را از خدا طلبیدند و در روز 25 ذیحجه سوره دهر در شان اهل بیت

علیهم السلام نازل شد .

در دین مبین اسلام خانواده یکی از مهمترین ارکان جامعه محسوب میشود .

پایبندی به خانواده و جلوگیری از بی بندوباری و همچنین ارتقاء جایگاه و تحکیم بنیان

خانواده ، از جمله مسائلی است که به آن سفارش فراوان شده است .

خانواده بعنوان کوچکترین نهاد اجتماعی ، آسیب پذیرترین گروه در برابر آسیبهای

اجتماعی است بطوریکه اکثر مشکلات و آسیبها ابتدا در خانواده ها بروز پیدا میکند

و در صورت عدم پیگیری و برخورد ناصحیح با آنها ، به درون جامعه نیز رسوخ میکند

و در این شرایط دشوار دیگر نمیتوان به راحتی مشکلات را کنترل نمود .

بی شک با انجام فرامین دینی اسلام در مورد خانواده و در نظر گرفتن آنها میتوان

تا حد زیادی زمینه سلامت خانوادگی و سعادت و جاودانگی را برای خویش فراهم

سازیم .