سبحان خالق الریاح و النبات : منزه است خدایی که آفریننده ی بادها و گیاهان است

سبحان خالق الثری و الفلوات : منزه است خدایی که آفریننده ی زمین و صحراها است

 

آب ؛ مایه ی حیات ، پاکی ، زلالی و روانی است . زیبایی اش دل انگیز میباشد

و چشم نواز .

باران ؛ رحمت الهی است که سبزی ، خرمی ، نشاط و زیبایی را در زمین پدید می آورد

اما نباید غفلت ورزید که از مهمترین اهداف ریزش بارن ، رویش و سیراب سازی

گیاهان است .

درختان ، گیاهان و سبزه زاران ، آیت هستی خدا و نشانگر قدرت ، حکمت ، جمال و

لطیف بودن او هستند .

اگر انسانها از سر بصیرت به آنها بنگرند و با فطرتی پاکیزه و ذهنی سالم در آنها

بیندیشند ، زمینه ی اعتقاد به خدای متعال در آنان فراهم آمده یا اعتقاد آنان به خداوند

استوار و متقن میگردد . از اینرو خدا در قرآن ، آدمیان را به تفکر در باره ی گیاهان و

چگونگی فراز آمدن آنها از دل خاک می خواند ، چنانکه قامت سرسبز و زیبا ، میوه های

شیرین و رنگارنگ و خوش طعم ، برگهای خرم و بانشاط ، تنه های ستبر و استوار ،

ریشه های فرورفته در ژرفای خاک و سنگ ، بوی خوش و مشام نواز گلها و لطافت

بهجت آفرین آنها و دیگر اوصاف حیرت آور گیاهان ما را به وجود هستی بی بدیل خداوند

رهنمون میسازد . بلکه اگر پرده های نهاده بر فطرت و جان را حتی لحظه ای به کنار نهیم

لطیف بودن چنین خالق ستودنی و یکتایی را نیز می یابیم .

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

امشب ؛  شب نیایش و فردا روز عرفه و شهادت حضرت مسلم (ع) است . التماس دعا

 ((  پیشاپیش عید سعید قربان را هم به دوستان عزیز تبریک عرض می نمائیم   ))