خوش تر آن باشد که وصف دلبران

 

          گفته آید در حدیث دیگران

 

پ . ن : سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد .

           بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمودند : معلمی شغل انبیاست .