زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

      پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست

       نرگس عربده جوی و لبش افسوس کنان

     نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

        سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

     گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست

      عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

      کافر عشق بود گر نشود باده پرست

      برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

      که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

        آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم

      اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

         خنده جام می و زلف گره گیر نگار

     ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

 

---------------------------------------------------------

پیشاپیش ولادت خانم حضرت زهرا(س) بر آقا امام زمان(عج) و کلیه دوستان

بویژه بانوان محترمه و مادران عزیز ، تبریک و تهنیت باد .