ابوالاسود  دوئلی  از امام علی(ع) سوال کرد :

بزرگترین شاعر عرب کیست ؟

حضرت فرمودند : شاعران در یک وادی روشنی نتاخته اند تا پایان کار معلوم شود

                       و اگر ناچار باید داوری کرد  پس پادشاه گمراهان بزرگترین شاعر است.

* منظور  امروالقیس ( بزرگترین شاعر دوره ی جاهلی و صاحب یکی از معلقات سبعه

   است. شعرهای بسیار زیبائی که آن را هر سال در بازار معروف عکاظ مطرح میکردند.

   او کافر بود.

   برخی (( ضلیل )) را به سرگردانی ترجمه کردند زیرا  امروالقیس  برای گرفتن انتقام

    خون پدرش به همه جا میرفت تا یاورانی فراهم آورد  .  بناچار به قیصر روم پناهنده

    و در سال ۵۴٠ میلادی درگذشت.