اگر امروز ز غم افسردم

                       باده از جام شهیدان خوردم 

من اگر مستم و ایمان دارم

                       عطش عشق شهیدان دارم

من اگر حال پریشان دارم

                       پشت این پنجره باران دارم

همه از ماتم یاران دارم

                       غم آن باده گساران دارم

دلبرانی که پرستو شده اند

                   مست میخانه ی یاهو شده اند

عاشقانی که پریدند همه

                       پیش دلدار شهیدند همه

 

                  شاعر : ریحان

-------------------------------------------------

                   روز بزرگداشت شهدا را گرامی میداریم