ساقیا آمدن عید مبارک بادت    

یا مقلب القلوب و الابصار

                            یا مدبراللیل و النهار

                                           یا محول الحول و الاحوال

                                                                       حول حالنا الی احسن الحال

مشتاقانه و با اعتماد به نفس بیشتر و بهتر به استقبال بهار و لحظه ی تحویل سال

باید رفت .

با صمیمیت و تواضع تمام  ،  به دست بوسی بزرگان و پدر و مادر باید رفت و آنها را با

کمال محبت و افتخار به آغوش کشید .

برای بهتر کردن زندگی و آرامش خود و همسر و فرزندان و دوستان باید بهاری شد .

شرمنده و خاضعانه برای ظهور و فرج امام غائب از نظر ، باید دعا کرد .

                                      اللهم عجل لولیک الفرج

 سفره ی هفت سین ما امسال ، به امید فرج ، این چنین چیده خواهد شد :

                                 سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

                                          سلام قولا" من رب رحیم

                                         سلام علی نوح فی العالمین

                                             سلام علی ابراهیم

                                        سلام علی موسی و هارون

                                          سلام علی آل یاسین

                                        سلام هی حتی مطلع الفجر

 

پ.ن:  قیام مختار ثقفی به خونخواهی امام حسین (ع) در چنین روزی بوقوع پیوست .

پ . ن دوم  :  شصتمین سال ملی شدن صنعت نفت ایران را هم گرامی میداریم .