ماه خوب رمضان است مبارک باشد

ماه قرآن و اذان است مبارک باشد

سهم ما نان گران است مبارک باشد

دل ما هم نگران است مبارک باشد

                              خوش به حال دگران است مبارک باشد

در رحمتکده باز است بفرما برویم

صاحبش بنده نواز است بفرما برویم

همه چیزش به تراز است بفرما برویم

یار ما خوشگل و ناز است بفرما برویم

                               موسم نقل مکان است مبارک باشد

همه اعضای تو گر روزه بگیرد خوب است

خوی حیوانی تو گر که بمیرد خوب است

حق اگر بندگی ما بپذیرد خوب است

بر من این ماه اگر خرده نگیرد خوب است

                             ماه تست دل و جان است مبارک باشد

یار بی شرم و حیا نیست از او خسته شویم

کافر بی سر و پا نیست از او خسته شویم

مثل ما اهل خطا نیست از او خسته شویم

در پی غارت ما نیست از او خسته شویم

                                    حوری باغ جنان است مبارک باشد

آسمان زیر پر اوست خودت میدانی

همه جا رهگذر اوست خودت میدانی

عشق تیر تبر اوست خودت میدانی

دل ما منتظر اوست خودت میدانی

                                  یاور خسته دلان است مبارک باشد

شاعر : فرامرز  ریحان صفت

---------------------------------------------------------------

                              حلول ماه خدا بر همگان مبارکباد

 امیدواریم از دست با عنایت سفره دار ماه خدا  در این ماه پر برکت و شریف بهره مند

شویم و خودمان را برای بندگی و طاعت و عبادت در دو ماه رجب و شعبان ، آماده کرده

باشیم تا بتوانیم از دست مبارک آقا امام زمان(عج) لقمه ی لذیدی در شبهای قدر

دریافت نمائیم .  برای فرج و ظهور مولایمان هر شب و روز ماه مبارک دعا بفرمائید .